Dienstplan der LKG Jena II. Quartal 2014              
Tag Uhrzeit Abholen
R.Weidner
Abholen
Hempfe+Welker
Begrüßung Einleitung Liedbegleitung Kinderbetreuung Gem.Cafe Beamer Predigt Leitung
Bibelgespräch
Anmerkungen
6. Apr. 14 10:00 T. Borchardt D. Becker E. Makowski E. Mempel Florentin Brandt Gundel Welker Isa Petzold G.Lübker U. Schmidt 10.4. - US Gottesdienst
13. Apr. 14 10:00 G.Mempel A.u.O.Schwartz C. Becker C. Kuhl Stefan Kowalik Ruth Borchardt   B. Makowski U. Schmidt 17.4. - US ? Gottesdienst
18. Apr. 14   T. Borchardt D.Welker S. Häßner U.Schmidt Sabine Schmidt Isa Petzold   C. Kuhl U. Schmidt   Karfreitag
Abendmahl
20. Apr. 14 10:00 G.Mempel D. Becker U. Günther C. Paar   Eva Mempel R. Borchardt C.Paar U. Schmidt 24.4. - US Ostergotttesdienst
27. Apr. 14 10:00 T. Borchardt A.u.O.Schwartz R. Schwibs D. Speer Rahel Drescher Ruth Borchardt   A. Becker U. Schmidt 1.5. - --- Gottesdienst
4. Mai. 14 10:00 T. Borchardt D.Welker S. Häßner D. Josenhans Mechthilt Mitschke Isa Petzold B. Carl M. Lenhardt G. Cumme 8.5. - GC Gottesdienst
11. Mai. 14 10:00 T. Borchardt D. Becker C. Becker I. Lübker Susanne Bragulla Gundel Welker   G. Lübker M. Prasser 15.5. - JS Gottesdienst
18. Mai. 14 10:00 T. Borchardt A.u.O.Schwartz G. Cumme C. Engler Florentin Brandt Ruth Borchardt C. Becker B. Makowski U. Schmidt 22.5. - US Gottesdienst
25. Mai. 14 10:00 G.Mempel D.Welker E. Makowski C. Kuhl Stefan Kowalik Eva Mempel   C. Kuhl U. Schmidt 29.5. - HiFa Gottesdienst
mit Abendmahl
1. Jun. 14 10:00 G.Mempel D. Becker R. Schwibs H. Engel Susanne Bragulla Isa Petzold R. Schwibs A. Becker U. Schmidt 5.6. - US Gottesdienst
8. Jun. 14 10:00 G.Mempel A.u.O.Schwartz U. Günther D. Welker Sabine Schmidt Eva Mempel   C.Paar U. Schmidt 12.6. - GC Gottesdienst
Pfnigstsonntag
15. Jun. 14 10:00 T. Borchardt D.Welker S. Häßner U.Schmidt Florentin Brandt Gundel Welker R. Borchardt M. Lenhardt K-W Niebuhr 19.6. - US Gottesdienst
22. Jun. 14 10:00   D. Becker R. Schwibs C. Paar ? Mechthilt Mitschke     C. Paar ?
US vorbereiten
J. Steinke 26.6. - JS Gottesdienst
LaKo BBl
29. Jun. 14 10:00 T. Borchardt A.u.O.Schwartz G. Cumme F. Welker Susanne Bragulla Ruth Borchardt   G. Lübker EC-Jugend 3.7. - GC Gottesdienst
6. Jul. 14 10:00 G.Mempel D.Welker E. Makowski R. Gerhard   Gundel Welker I. Petzold B. Makowski U. Schmidt 10.7. - US Gottesdienst
mit Abendmahl